ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัส รับนโยบายเปิดประเทศ เร่งติดตั้งหลายองค์กรสร้างเซฟโซน เขตปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 บริเวณจุดสัมผัสร่วม เบื้องต้นสนับสนุน 14 รพ.

Photo-Z-Touch-Hospital1-s.jpg

ลีฟคลีน เทคโนโลยี ผู้นำนวัตกรรมการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เปิดแนวรุกสู้โควิด-19 พร้อมรับนโยบายเปิดประเทศ เร่งติดตั้งหลายองค์กรภาครัฐ-เอกชน สร้างเซฟโซนเขตปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 บริเวณจุดสัมผัสร่วม เบื้องต้นสนับสนุน 14 รพ. ลุยส่งมอบพร้อมติดตั้ง ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและการติดเชื้อบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการ ยืนยันคุณสมบัติลดการส่งต่อและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย-ไวรัสทุกสายพันธุ์ จากจุดสัมผัสร่วมได้มากกว่า 99.99% เร็วกว่าแผ่นทองแดงถึง 240 เท่า จากสถาบันชั้นนำทั้งไทย-ต่างประเทศ

นายวิษณุ จินตนาศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีฟคลีน เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำนวัตกรรมการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย กล่าวถึงการเตรียมพร้อมด้านการผลิต ส่งมอบ และติดตั้ง ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณจุดสัมผัสร่วม เพื่อรับกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบและติดตั้งให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไปแล้วกว่า 100 แห่ง หลังจากมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และขณะนี้ยังมีอีกหลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจให้ความสนใจในการติดตั้ง ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการที่ภาครัฐมีความพยายามให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและนโยบายที่มีเป้าหมาย 120 วัน ในการทยอยเปิดประเทศ ทำให้ทุกหน่วยงานต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการระมัดระวังการส่งต่อเชื้อเนื่องจากบริเวณจุดสัมผัสร่วมเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงสำคัญ ด้วยเหตุนี้ทำให้ทางบริษัทฯ ต้องเร่งกำลังการผลิต ติดตั้งและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับทุกหน่วยงานอย่างเร็วที่สุด

ซึ่งผลตอบรับหลังติดตั้ง ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งพนักงานและผู้มาติดต่อให้ได้รับความปลอดภัยจากการส่งต่อเชื้อบริเวณจุดสัมผัสร่วมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ซีทัช ได้รับการรับรองและมีผลพิสูจน์คุณสมบัติจากหลายสถาบันชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น ALG LAB Group ประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา, CE-Mark ประเทศยุโรป, SIAA ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีผลการทดสอบในประเทศไทย โดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าสามารถยับยั้งการแพร่กระจาย ส่งต่อและฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โดยเฉพาะไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ได้มากกว่า 99.99% เร็วกว่าแผ่นทองแดงถึง 240 เท่า

นอกจากการเร่งติดตั้งและส่งมอบให้กับองค์กรต่างๆ แล้ว ในสถานการณ์การยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่เป็นด่านหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการรับมือ ยับยั้ง รักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยได้มอบและติดตั้ง ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างเซฟโซนเขตปลอดภัยจากเชื้อบริเวณจุดสัมผัสร่วมในโรงพยาบาล อาทิ บริเวณที่ผลักและจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะห้องประชุม ที่จับรถเข็น เคาน์เตอร์ ฯลฯ ช่วยลดความเสี่ยงในการส่งต่อเชื้อให้มากที่สุด

โดยมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ได้รับการติดตั้งแล้วและกำลังดำเนินการติดตั้ง รวมถึงบางส่วนมีการสั่งซื้อ ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ไปติดตั้งในเบื้องต้นแล้ว 14 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลสวนเบญจกิตติ (ยาสูบ) โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ศูนย์บริการสาธาณะสุข66สำนักงานเขตลาดพร้าว โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลผิวหนังอโศก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ(มศว.) โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลสมิติเวช

แม้ว่า ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 จะได้รับการรับรองจากหลายสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศในการยืนยันคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแล้ว แต่ในขั้นตอนการติดตั้งสำหรับโรงพยาบาลนั้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จึงต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพและคุณสมบัติการฆ่าเชื้ออีกครั้ง ด้วยวิธีการ Swab Test จากพื้นผิว พร้อมตรวจผลในแล็ปของโรงพยาบาลเองก่อน ซึ่งผลการทดสอบของทุกโรงพยาบาลถือว่าผ่านและน่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากแผ่นฆ่าเชื้อ ซีทัช จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียทั่วไปได้แล้ว ยังสามารถฆ่าเชื้อ H1N1 เชื้อโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดขณะนี้ และฆ่าเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลได้อีกด้วย

สำหรับหลักการทำงานของ ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น เริ่มต้นที่เมื่อมีการสัมผัสและมีเชื้อตกลงบนแผ่น ซีทัช เชื้อจะถูกดูดลงสู่ชั้นล่างทันที ด้วยเทคโนโลยีไมโครพอรัสเลเยอร์ (Micro-Porous Layer) (ซึ่งได้จดสิทธิบัตรนวัตกรรมเป็นเจ้าแรกของโลก) ทำให้พื้นผิวของแผ่นซีทัชสะอาดตลอดเวลา จากนั้นส่วนประกอบของสมาร์ทนาโนไอออน ที่อยู่ภายในจะทำปฏิกิริยากับแอคทีฟอ๊อกซิเจน (Active Oxygen) เข้าไปทำลายผนังเซลล์และโปรตีนของเชื้อโรคจากด้านใน ทำให้เชื้อโรคสูญเสียอาหารและน้ำ โครงสร้างของเชื้อจะถูกทำลายโดยสมบูรณ์ในระดับอาร์เอ็นเอ (RNA) และดีเอ็นเอ (DNA) ทำให้หน้าแผ่นสัมผัสของซีทัชสะอาดตลอดเวลาไม่เกิดการส่งต่อเชื้อ ส่วนจุดสังเกตบริเวณที่มีการติดตั้ง ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 แล้ว จะมีป้ายสติ๊กเกอร์รับรองความสะอาดและความปลอดภัยในทุกจุดติดตั้ง รวมไปถึงบริเวณตัวแผ่น ซีทัช ก็มีข้อความ Z-Touch Save Touch ลวดลายสีเขียวและลวดลายพิเศษพร้อมสัญลักษณ์ขององค์กรที่ติดตั้งสะดุดตาเป็นจุดสังเกตอีกด้วย

สำหรับหน่วยงาน องค์กร บริษัท และประชาชนที่สนใจสามารถหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมได้ที่ www.ztouchbrand.com Facebook : Ztouchofficial หรือโทร 065 717 5816