ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Photo-1.jpeg

สมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล, รุจจิเรศ อนัญพงศ์ ผู้จัดการโรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี, และยอดสร้อย ปัญณะสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี พร้อมด้วยจิตอาสาของโรงแรมเซ็นทาราฯ เข้าช่วยเหลือ และส่งมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านทั้งในพื้นที่อุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกว่า 700 ครัวเรือน ในนามโรงแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี และบริษัทเซ็นทรัลฯ โดยโรงแรมฯ และเซ็นทรัลกรุ๊ป ไม่นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเพื่อผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เซ็นทารา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง