ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #72 “Update สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเล”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยความร่วมมือกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา …ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #72
หัวข้อ “Update สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเล”
– ภาพรวมสถานการณ์การส่งออกสินค้าของไทย
– วิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเลในปัจจุบัน
– ความคืบหน้าการดำเนินงานของไทยและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหา

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 18.00-19.00 น.

วิทยากร โดย
ดร.ชัยชาญ เจริญสุข
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567
#Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #LSC

20210924123447.jpg