ชวนฟัง! “เพิ่มมูลค่านักบัญชีพร้อมก้าวทันกระแสโลกในอนาคต”สดทาง Facebook Live เพจ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

6-เพิ่มมูลค่านักบัญชี.jpg

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “เพิ่มมูลค่านักบัญชีพร้อมก้าวทันกระแสโลกในอนาคต”
โดย วิทยากร
ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม
– กรรมการบริษัท เดอะ ไดนามิค โค้ชชิ่ง จำกัด
ร้อยโทวรวุฒิ ตั้งประดิษฐ
– อุปนายกคนที่ 1 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
– TA, CPA, ASEAN CPA, IACP, VFA, THA
อาจารย์สรวิชญ์ แหนไส อาจารย์คณะบัญชี SPU
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEK65 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ100%

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง