ชวนฟัง! “การลงทุนยุคดิจิทัล” สดทาง Facebook Live เพจ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “การลงทุนยุคดิจิทัล”
วิทยากร โดย
– คุณวิภาดา ตรีนิคม Vice President Investment Advisory บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
– คุณสุชานุช สุขเสวี (TA)
– อาจารย์สรวิชญ์ แหนไส อาจารย์คณะบัญชี SPU

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

800.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง