จบไปแล้วกับงาน BKC Biz Meetup เชื่อมต่อและสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

ezgif.com-resize-1.jpg

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย — 6 มิถุนายน 2566: บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้สร้างและดำเนินการบิทคับเชนและผู้ให้บริการ Blockchain Total Solution ของประเทศไทย จัดงาน BKC Biz Meetup พร้อมเชื่อมต่อและสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

งาน BKC Biz Meetup เป็นงานอีเวนต์ของบิทคับเชนที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับภาคธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พบปะกับคู่ค้าใหม่ ๆ และขยายไปในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกับนักธุรกิจท่านอื่น ๆ

ภายในงานได้มี Session เกิดขึ้นมากมายที่จัดขึ้นสำหรับการพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พูดคุยและร่วมสังสรรค์กัน ไม่ว่าจะเป็น
Blockchain Potential & Digital Business Opportunity – นำโดยนายกันตณัฐ วุฒิธร Academy Business Development ที่มาพูดถึงโอกาสและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับภาคธุรกิจ
Web 3.0 & Blockchain Business Opportunity Panel Discussion – นำโดยผู้บริหารจาก บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท โลเร็มบอร์ด จำกัด, บริษัท ทีพีซีเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทจากภาคเอกชน รวมไปถึง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยใน Session นี้ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน อาทิ อนาคตของเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Web 3.0, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับภาคธุรกิจ, เทรนด์ธุรกิจโลกและเทคโนโลยีบล็อกเชน และประเด็นสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ งาน BKC Biz Meetup ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และภายในงานยังได้มีการแจก NFT Airdrop คอลเลกชันพิเศษที่จัดทำขึ้นมาเพื่องาน BKC Biz Meetup โดยเฉพาะ นับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)
ทั้งนี้ สำหรับภาคธุรกิจและองค์กรใดที่สนใจเข้าสู่โลก Web 3.0 หรือต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับธุรกิจของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ business.bbt@bitkub.com หรือพบกันได้ในงาน BKC Biz Meetup ในครั้งถัดไป
ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบิทคับเชนได้ที่
Website : https://www.bitkubchain.com/
Facebook : https://www.facebook.com/bitkubchainofficial
Medium: https://medium.com/bitkubchain
Twitter : https://twitter.com/bitkubchain
Discord : ​​https://discord.gg/WkJ6j279
Telegram : https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1

########

เกี่ยวกับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 778 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีบล็อกเชน บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด มีความมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่าย บิทคับเชน ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนให้กับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและการเงินให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ให้ทั้งความปลอดภัยและความโปร่งใสสูงสุด พร้อมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนมูลค่ากันได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง และต่อยอดให้เกิดการใช้บล็อกเชนรวมกับภาคอุตสาหกรรมขึ้นจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Bitkub Capital Group Holding

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง