คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ คว้า 4 รางวัลจากเวทีรีเทล แบงค์เกอร์ อินเตอร์เนชันแนล เชิดชูความเป็นเลิศด้านดิจิทัล

ไทเป, 23 เมษายน 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ (Cathay United Bank หรือ CUB) ธนาคารชั้นนำในเอเชีย คว้ารางวัลจากนิตยสารทางการเงินชั้นนำระดับโลกอย่างรีเทล แบงค์เกอร์ อินเตอร์เนชันแนล (Retail Banker International) มาได้ถึง 4 สาขาด้วยกัน ได้แก่ ความก้าวหน้าในการย้ายไประบบคลาวด์ – กลยุทธ์และการวางแผน (Cloud Migration Advances – Strategy & Planning) ความก้าวหน้าในการย้ายไประบบคลาวด์ – การนำไปใช้อย่างเสร็จสมบูรณ์ (Cloud Migration Advances – Completed Deployment) ความก้าวหน้าในการใช้ไบโอเมตริกซ์ในการรักษาความปลอดภัย (Advances in the use of Biometrics in Security) และหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนายอดเยี่ยม (Best Training and Development Course) รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ในการเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบคลาวด์ และพิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามของคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ในเรื่องแอปพลิเคชันดิจิทัลและการฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะ

CUB took home 4 awards from Retail Banker International for its accomplishments in cloud migration advances, biometrics in security, and training and development course.
CUB took home 4 awards from Retail Banker International for its accomplishments in cloud migration advances, biometrics in security, and training and development course.

คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ มุ่งให้บริการโดยปรับให้ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละรายมาโดยตลอด โดยในปี 2563 นั้น คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ได้เข้ามาบุกเบิกอุตสาหกรรมการเงินของไต้หวันด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์มคลาวด์ และได้สร้างระบบนิเวศทางการเงินอัจฉริยะด้วยการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลระบบคลาวด์ และสร้างทีมบริการที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันคลาวด์ให้ก้าวหน้า คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ นำเทคโนโลยีไฮบริดคลาวด์ที่มีความล้ำหน้ามาใช้และปรับปรุงกรอบการประมวลผลข้อมูลใหม่ ส่งผลให้จัดการพื้นที่จัดเก็บ ประมวลผล และคำนวณข้อมูลที่ซับซ้อนได้เกือบ 1 หมื่นล้านชิ้น เปิดโอกาสให้คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ พัฒนาการวิเคราะห์การลงทุนข้ามผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำในการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องได้ตรงใจมากขึ้น นอกจากนี้ คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ยังให้ความสำคัญกับการใช้เฟรมเวิร์กเนทีฟคลาวด์ในการโยกย้ายไประบบคลาวด์ ซึ่งรวมถึงการแยกฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์ออกจากกัน ไมโครเซอร์วิส คอนเทนเนอร์ และนำหลักการ DevOps มาใช้ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ปรับใช้และขยายขีดความสามารถได้อย่างรวดเร็ว โดยก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และกรอบงานในการบำรุงรักษา

คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ได้แก้ไขระเบียบกำกับดูแลระบบคลาวด์ภายในอยู่หลายข้อ ทั้งยังผ่านการตรวจสอบจากกูเกิล คลาวด์ (Google Cloud) และอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services) และได้เข้ามาวางแนวปฏิบัติและดำเนินการในการย้ายไประบบคลาวด์อย่างครบวงจร ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2566 ก่อนที่สำนักงานการธนาคารจะแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับคลาวด์นั้น ระบบแอปพลิเคชันของคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ได้รับการอนุมัติเพื่อใช้รองรับการโยกไปคลาวด์รวม 6 ระบบด้วยกัน

นับจนถึงปัจจุบัน คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ได้สร้างสถาปัตยกรรมความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานบนกูเกิล คลาวด์ มากกว่า 100 รายการ และโครงสร้างพื้นฐานอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส อีกกว่า 40 รายการ และได้ดำเนินการเอดับเบิลยูเอส แลนดิง โซน (AWS Landing Zone) เสร็จสมบูรณ์ คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ยังได้ดำเนินโครงการระบบเป็นอันแล้วเสร็จรวม 38 โครงการ เพื่อส่งเสริมการใช้งานบนคลาวด์ด้วย ไม่ว่าจะในเรื่องการประเมิน การปรับใช้ การทดสอบ และการใช้งานจริง ตั้งแต่การกำกับดูแลระบบคลาวด์ไปจนถึงการฝึกอบรมบุคคลที่มีทักษะ คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ก็ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างน่าประทับใจ คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมที่นำระบบกว่า 20 ระบบไปใช้บนคลาวด์ได้สำเร็จ จึงสมควรได้รับตำแหน่งผู้ชนะในสาขากลยุทธ์และการวางแผนและการนำไปใช้อย่างเสร็จสมบูรณ์ในหมวดความก้าวหน้าในการย้ายไประบบคลาวด์

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เข้ามามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าตลอดเวลา โดยความปลอดภัยของธุรกรรมดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน เมื่อการหลอกลวงมีความซับซ้อนมากขึ้น ทางคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ตอบสนองต่อสิ่งนี้โดยได้บุกเบิกการนำระบบจดจำใบหน้าโดยตรงไปใช้ในระบบการยืนยันตัวตน เทคโนโลยีที่ว่านี้แตกต่างไปจากการยืนยันตัวตนที่ต้องอาศัยโทรศัพท์มือถือ เพราะยืนยันตัวตนโดยวิเคราะห์จุดต่าง ๆ หลายร้อยรายการบนใบหน้าแทน ปัจจุบันใช้สำหรับการโอนเงินที่ไม่ได้ระบุจุดประสงค์ การถอนเงินแบบไม่ใช้บัตร การสมัครบัญชีสกุลเงินต่างประเทศดิจิทัล และบริการอื่น ๆ อีก 9 รายการ และมีการใช้มากถึงเดือนละ 1.8 ล้านครั้ง นอกจากนี้ คิวบ์ แอป (CUBE App) ยังให้บริการแบบหน้าเคาน์เตอร์ผ่านทางไลฟ์วิดีโอให้ลูกค้าได้มากมาย ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องลำบากเดินทางมาถึงสาขา ความสะดวกสบายเช่นนี้ทำให้บริการลูกค้าผ่านไลฟ์วิดีโอของคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ มีผู้ใช้บริการมาแล้วเกือบ 1 ล้านคนจนถึงขณะนี้ และได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับสากลด้วยรางวัลในสาขาความก้าวหน้าในการใช้ไบโอเมตริกซ์ในการรักษาความปลอดภัย

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเชี่ยวชาญของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ มีระบบพัฒนาอาชีพ เพื่อคอยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานโดยอาศัยการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า ทำให้คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ เป็นนายจ้างที่มีความโดดเด่นและคว้ารางวัลในสาขาหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนายอดเยี่ยมมาได้

ติดต่อ: David Lin, nt91105@cathaybk.com.tw

View original content to download multimedia: Read More