ครอบครัว AS รุ่น 3 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสะพานบุญ ในการนำเงินที่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน รุ่นที่ 3 (AS #3) ร่วมกันรวบรวมบริจาค จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดภาคกลางและจังหวัดอื่นๆ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

250797121_4450153578432383_3265368299107105221_n.jpg