ครบรอบ 53 ปี ม.ศรีปทุม! คณะบัญชี จัดอบรมเสวนา “ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และ เสวนา เคล็ด (ไม่) ลับ… รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566” ฟรี!

001-0.jpg 002-1.jpg

ครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรม หัวข้อ “ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล” และเสวนา หัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ… รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
เปิดอบรมฟรี!! รับจำนวนจำกัด 400 ท่านแรก
สมัครและลงทะเบียน
คลิก https://forms.gle/asAnDytx25GDMG1a7
สนใจเข้ากลุ่มและสอบถาม line คลิก : https://line.me/ti/g/pVuv9OS5GZ
โทร. 065-602-0387
หมายเหตุ : ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงบัญชี CPD ได้ 3 ชั่วโมง 30 นาที

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง