#คนกรุงสบายจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน

#กรมที่ดิน เปิดให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานได้ในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัดทั้งสะดวกสบาย รวดเร็ว และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ทั้งนี้ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้บริการได้โดยให้นัดหมายล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น e – Qlands และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจได้ ส่วนหลักฐานที่ใช้ต้องโฉนดที่ดินเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2141 5555

Art_Page1ai.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สายยา ชุยแฉะ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง