คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน วบจ. ม.ศรีปทุม ร่วมทำบุญทอดกฐินและจัดโรงทาน วัดบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต นำทีมศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า วบจ.SPU ร่วมทำบุญทอดกฐินและจัดโรงทาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร พร้อมทั้งเข้ากราบนมัสการขอพรจากท่าน “พระสุธีวราภรณ์” (ยุวชน เขมปัญโญ) เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท เพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเป็นสิริมงคลแก่นตนเองและครอบครัวสืบไป เมื่อเร็วๆนี้
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #วบจ. #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการSPU #ทำบุญ

.-0.jpg 259443793_5064289003629749_4326341970596674534_n-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง