คณาจารย์คุณภาพ ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark ) ในฐานะทีมผู้ตรวจประเมินฯ

lsc-0.jpg312471460_5279716848803812_5113136368838141940_n-1.jpg

ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของคณาจารย์คุณภาพจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับการบริการวิชาการ ในฐานะคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งฯ ที่ประกอบด้วย ดร.สรพล บูรณกูล หัวหน้าทีมผู้ตรวจฯ พร้อมด้วย ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน และ ดร.ภานุมาส ทองสุขดี เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark ) ณ หจก.ส.จินดาทรัพย์ไพศาล ทรานสปอร์ต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง