คณะแพทยศาสตร์ มธ. เปิดบริการรักษาหัตถบำบัด ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ฟรี!!!

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบริการรักษาหัตถบำบัด โครงการส่งเสริมให้มีการบริการทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์แผนปัจจุบัน
คุณสมบัติ
1.ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 40-80 ปี
2.ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันชนิดเรื้อรัง
3.เป็นมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4.มีสภาวะทางการแพทย์คงที่ ไม่มีการใส่สายจากจมูก ไม่มีการใส่สายสวนปัสสาวะ
5.มีการประเมินระดับความรู้สึกตัว GCS>12
6.การประเมินความบกพร่อง, การสูญเสียความสามารถ<16
7.ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยการนวดไทยและการประคบร้อนได้
8.ไม่เป็นโรคผิวหนังที่ติดต่อได้หรือแผลเรื้อรังตามร่างกาย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทร. 02-926-9749 และ 097-252-0243 ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

7986.jpg