คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU จัดงานเสวนาวิชาการ Building Tech Forum 2023 งานเสวนานวัตกรรมงานอาคาร โดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ

01-0.jpg 02-1.jpg

เก็บตกมาฝาก!! สำหรับกิจกรรมการเสวนาวิชาการ Building Tech Forum 2023 งานเสวนานวัตกรรมงานอาคารกับวิทยากรที่เป็นผู้นำและมีบทบาทสำคัญด้านงานอาคารของประเทศ ที่จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 08:30 – 17:00 น. ที่ผ่านมา
สำหรับท่านที่สนใจและพลาดเข้าร่วมงานนี้ ไม่ต้องเสียใจ…เราเก็บบรรยากาศและคลิปวิดีโอการเสวนาฯ Ep1 – Ep4 มาฝากทุกท่านที่สนใจได้รับฟังข้อมูลกันด้วยนะครับ
เชิญคลิกเข้าชมจากคลิปต่างๆ ด้านล่างได้เลยครับ.!!!

คลิกชม ** บรรยากาศงาน

คลิกชมคลิบย้อนหลัง การเสวนา Building Tech Forum 2023
** คลิบวิดีโอการเสวนา
Ep 1 : Thai Building – Culture Nature and Trend

วิทยากรโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ,ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร และผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

Ep 2 : Innovations and Digital Transformation in Construction Industry

วิทยากร โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ,คุณไผท ผดุงถิ่น และผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน

Ep 3 : Building System Technologies in Digital Era

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร ,ดร.ธิติ วัชรสินธพชัย และ ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ

Ep 4 : Buidling in Sustainable World

วิทยากรโดย คุณเกชา ธีรโกเมน ,คุณสุพจน์ ระวีแสงสูรย์ ,ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ และผศ.ดร.ชิษณุ อัมพรายน์

simply SIGNIFICANT
School of Engineering, Sripatum University
www.spu.ac.th/fac/engineer

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง