คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง รับ นศ.ปริญาตรี 4ปี ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จัดการเรียน-การสอน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จ.ระยอง
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์ คุณโบว์ 095-446-1999, คุณเก๋ 089-000-3659 และคุณปิ๊ก 064-524-5652

ขวัญฤทัย ข่าว

EATเรียนดี65-01-01-2-594x840.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: prkmutnb

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง