คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities/
สอบถามรายละเอียดโทร: 026965742 ในวันและเวลาราชการ

carreer.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง