คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 5 บริษัทแถวหน้าของประเทศ

Cover-Web-mou-5-บ.-04.07.65.jpg

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์จริงทางธุรกิจ (Eeperiential Learning) ให้กับนักศึกษา ในด้านวิชาการ อาทิ การฝึกงาน การดูงาน แชร์องค์ความรู้เฉพาะด้าน หรือการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ กับ 5 บริษัทแถวหน้าของประเทศ
1. บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด
3. บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
4. WorkpointTODAY
5. บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทล ลิเจนท์ จำกัด

ในงานผู้บริหารพบบริษัทพันธมิตร (TBS Corporate Partner Dinner Meeting 2022) ณ ห้อง Oriental Room ชั้น 2 โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง