คณะบัญชี SPU ถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ “อาชีพในฝันของนักบัญชี”

อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ S-PAC และอาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม จัดการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM หัวข้อ “อาชีพในฝันของนักบัญชี” ให้กับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปวช.- ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับฟังเมื่อเร็วๆนี้

ok-ปก-บัญชี-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง