คณะบัญชี ม.ศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ สู่นศ.อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

unnamed-file.jpg

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ ด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ” ให้กับน้องๆนักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ที่สนใจจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี และ ดร.เบญจพร โมกขะเวส อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ผ่านรูปแบบ ZOOM ONLINE เมื่อเร็วๆนี้
สนใจเรียน ป.ตรี บัญชี ศรีปทุม คลิก
http://line.me/ti/g/1Gg-vg09Hi
#คณะบัญชียืนหนึ่งเรื่องการสอนบัญชีแห่งยุคดิจิทัล #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #ACC #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #เรียนบัญชีศรีปทุมมีงานทำ100%