คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และสำรวจในเขต จอมทอง เชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์

S__12640268.jpg

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยามและคณะตัวแทนจากสำนักงานเขตจอมทองได้ร่วมกันลงพื้นที่ภายในเขตจอมทองสวนส้มลุงชาตรีและสวนเกษตรในเขตพื้นที่เชิงอนุรักษ์ฟื้นฟูทางการเกษตร เดินชมวัดเก่าแก่ วัดบางขุนเทียนนอก วัดบางขุนเทียนกลาง และวัดบางขุนเทียนใน ต่อด้วยวัดราชโอรสาราม วัดหนังราชวรวิหาร(วัดหนัง) มีพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. แต่กรุณานัดหมายล่วงหน้าหรือถ้าจะไปวันอื่นก็ต้องติดต่อล่วงหน้าเช่นกัน :เบอร์โทรติดต่อ (วัดหนัง) 089-792-1131, 087-009-2900 ข่าวนี้มีเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและอนุรักษ์ของเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร หากสนใจจะไปเที่ยวชมสามารถติดต่อสำนักงานหาเขตจอมทองได้ :เบอร์ติดต่อสำนักงานเขต 02-427-4892

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: วิเชียร ไชยภัฏ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง