คณะทูตต่างประเทศเยือนจีน เป็นประจักษ์พยานการเปิดตัวโครงการริเริ่มการส่งเสริมแบรนด์ฉงชิ่งระดับโลก

ฉงชิ่ง จีน, 20 พ.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

รายงานข่าวจาก iChongqing— เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 การประชุมเศรษฐกิจทางบกและทางทะเล (Land-Sea Economic Forum) ภายใต้ธีม “จีน โอกาส: ยุคใหม่ของการขยายแบรนด์สู่ระดับโลก” (China, an Opportunity: New Era of Brand Globalization) จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฉงชิ่งเยว่ไหล (Chongqing Yuelai International Convention Center)

The "China, an Opportunity: Chongqing Brands Global Promotion" initiative was launched. (Photo/ Zhao Guogan)
The “China, an Opportunity: Chongqing Brands Global Promotion” initiative was launched. (Photo/ Zhao Guogan)

การประชุมดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 รายจาก 20 กว่าประเทศ อย่างเช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา เยอรมนี เซอร์เบีย ปากีสถาน และเนปาล ซึ่งได้ร่วมสำรวจการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในระดับโลก โดยมอบมุมมองเชิงลึกใหม่ ๆ และกลยุทธ์การขยายตัวระหว่างประเทศให้แก่บริษัทต่าง ๆ

ในการประชุมครั้งนี้ มีการเปิดตัวโครงการริเริ่ม “จีน โอกาส: การส่งเสริมแบรนด์ฉงชิ่งระดับโลก” (China, an Opportunity: Chongqing Brands Global Promotion) โดยแบรนด์กลุ่มแรกสำหรับการส่งเสริมระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ศูนย์การแลกเปลี่ยนนานาชาติในจีนตอนกลางและตะวันตก (A Center for International Exchanges in Central and Western China), ลงทุนในฉงชิ่ง (Invest in Chongqing), เรียนในฉงชิ่ง (Study in Chongqing), ผลิตในฉงชิ่ง (Made-in-Chongqing), ฉงชิ่งทิวทัศน์งาม (Scenic Chongqing) และฉงชิ่งอาหารอร่อย (Tasty Chongqing) ในการนี้ คณะทูตต่างประเทศเยือนจีนได้ชมการเปิดตัวของแบรนด์เหล่านี้ในระดับโลก แสดงถึงโอกาสการร่วมมือของฉงชิ่ง

มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบริการเชื่อมต่อข่าวต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรม (Bridging News Industry Overseas Service Platform and Application) รวบรวมสื่อการเงิน ผู้เชี่ยวชาญ และทรัพยากร โดยมอบบริการด้านสื่อ เทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ กฎหมาย การเงิน นิทรรศการ และการเชื่อมต่อในอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมแบรนด์ของฉงชิ่งในระดับนานาชาติ

Dr. Parag Khanna ที่ปรึกษากลยุทธ์ระดับโลกชื่อดัง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ AlphaGeo และผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และประเด็นทางการทูต เน้นย้ำว่าตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ของฉงชิ่ง ณ ใจกลางประเทศจีน เชื่อมต่อระหว่างเหนือกับใต้และตะวันออกกับตะวันตก ทำให้ฉงชิ่งเป็นตำแหน่งเปิดตัวที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโครงการริเริ่มดังเช่นรถไฟเส้นทางจีนยุโรป (China Europe Railway) และระเบียงการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลนานาชาติ (International Land-Sea Trade Corridor)

เขาระบุว่า จีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ยังประกอบกับเศรษฐกิจเอเชียที่เติบโตเร็ว อย่างเช่น อินเดีย ตุรกี อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เอเชียมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงเป็นศูนย์กลางของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเสนอมอบโอกาสสำหรับการกู้ยืมและการระดมทุน

การประชุมครั้งนี้ยังเผยโฉม “รายงานวิจัยว่าด้วยการพัฒนาในต่างประเทศขององค์กรธุรกิจจีน (2567)” (“Research Report on Chinese Enterprises’ Overseas Development (2024)”) ซึ่งเผยให้เห็นการขยายตัวระหว่างประเทศของบริษัทจีนผ่านการลงทุน การทำงานร่วมกัน และการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ บริษัทจีนเหล่านี้กำลังมุ่งเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ในแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาอย่างแข็งขัน

ระหว่างช่วงการสนทนาของการประชุมครั้งนี้ ตัวแทนจากเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล (The Wall Street Journal), อาลีบาบา (Alibaba), แอมะซอน ประเทศจีน (Amazon China) และผู้บริหารจากบริษัทอย่างเช่นฉางอาน ออโต้โมบิล (Changan Automobile) ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เชิงนวัตกรรมในด้านการระดมทุนข้ามพรมแดนและโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเอไอและแพลตฟอร์มข้ามพรมแดนอัจฉริยะสำหรับการขยายแบรนด์สู่ระดับโลก

การประชุมเศรษฐกิจทางบกและทางทะเลประจำปี 2567 นี้ จัดขึ้นร่วมกันโดยองค์กรการสื่อสารระหว่างประเทศแห่งจีนตะวันตก (Western China International Communication Organization หรือ WCICO), CITIC Press Group และ China Daily China Watch Think Tank

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

View original content to download multimedia: Read More