ข้อดีของการท่องเที่ยวแบบ LOW CARBON

963B9986-BCB7-4CA3-9B5F-676E5078429F.jpeg

การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ที่กำลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบันอยู่นั้นมีข้อดีมากมายไม่เพียงแต่ใกล้ชิดแค่ธรรมชาติเท่านั้น การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีข้อดีอะไรบ้าง มาดูกัน

1. เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon นั้นคือการท่องเที่ยวโดยเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนและธรรมชาติ ดังนั้นการท่องเที่ยว Low Carbon จะเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดอาชีพ และมีการจ้างงานคนในชุมชนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น

2. กระจายรายได้สู่ชุมชน นักท่องเที่ยวเกิดการจับจ่ายสินค้าและบริการภายในชุมชน ส่งต่อรายได้ให้คนในพื้นที่ เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชน การพักโฮมสเตย์ เป็นต้น

3. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การที่ยวแบบ Low Carbon มักจะแทรกซึมกิจกรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมไว้เสมอ เช่นการปลูกป่า เป็นต้น

4. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ทุกกิจกรรม Low Carbon ล้วนแต่ผ่านการคิดที่จะปล่อยเคมีสู่ธรรมชาติให้น้อยที่สุด

5. ได้ความเพลิดเพลิน แม้ว่าการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ต้องพึงใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่กิจกรรมบูรณาการเข้าไปในตารางการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินตลอดทริป

สนใจติดต่อจัดทริปท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ติดต่อ
LINE ID : nat.nsk
062-8595241

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่
ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ VIP NATNARA PRIVILEGE CLUB : https://www.natnara-travel.com/form/21/sign-up
Website: https://www.natnara-travel.com
Facebook : https://www.facebook.com/natnaratravelandhotel
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCbUYtwcCb6cIRUVYX3nFDzA
Instagram : https://www.instagram.com/natnara_travel
Twitter : https://twitter.com/NatnaraTravel

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Natnara travel

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง