ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ วัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566 ครั้งที่ 43

Ad-บวชหมู่-วัดป้อมแก้ว-สุมทรางคราม-ครั้งที่-43-resize.jpg

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ วัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566 ครั้งที่ 43
กำหนดวันจัดงานตั้งแต่ 21- 23 ก.ค. 2566  โดยกำหนดการคร่าวดังนี้
21 ก.ค .66 กำหนดปรงผม
22 ก.ค.66 กำหนดบวชหมู่
23 ก.ค.66 กำหนดฉลองพระใหม่

#ผู้สนใจจะบวชติดต่อทางวัดได้เลย
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โทร 034-711794 , 034-716526 หรือติดต่อได้ที่ Facebook อุปสมบทหมู่วัดป้อมแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: วัดป้อมแก้ว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง