ขอความช่วยผ่านสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ & ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์

ขอความช่วยผ่านสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ & ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ภายใต้สโกแกน สารพัดปัญหา เดินหน้าร่วมแก้ไข สังคมไทยมีสุข เพื่อเป็นสื่อกลางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น แจ้งเบาะแสข่าวปลอม ร้องทุกข์ ร้องเรียน เตือนภัย แจ้งข่าว ถูกหลอก โดนโกง ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย โดยผู้จัดรายการที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล, คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ, คุณปิยะฉัตร กรุณานนท์, คุณบุญมา ศรีหมาด, คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ เป็นต้น ติดตามรับชมสด ทุกวัน จันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. ผ่านทาง Facebook Live สื่ออาสาประชาชน หรือโทรสายด่วน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-715-9551-3 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

S__6430759-Copy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สายยา ชุยแฉะ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง