ขอขอบคุณ! คุณมิทธิรา สถาพรจิตรกุล บริษัท นิซูกิ เมดิคอล จำกัด มอบอาหารกลางวัน สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน SPU

(11 ก.ย.64) คุณมิทธิรา สถาพรจิตรกุล กรรมการผู้บริหาร บริษัท นิซูกิ เมดิคอล จำกัด ส่งมอบอาหารกลางวัน ข้าวหมูทอดและไก่ทอด เจ๊จง จำนวน 150 กล่อง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักศึกษาและประชาชน เพื่อขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านได้มีแรงกายแรงใจในการปฎิบัติงานสู้วิกฤตโควิด-19 โดยมี ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ผู้อำนวยการศูนย์วัคซีน SPU เป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์วัคซีนโควิด19 SPU ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บาเขน)

SPU ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้นักศึกษาและประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการนักศึกษาและประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 SPU ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บาเขน)
ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990
ศูนย์ฉีดวัคซีนSPU ,ม.ศรีปทุม ,SPU ,SripatumUniversity ,DEK65

.jpg