กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ “Open UP 2022 ยินดีที่ได้รู้จัก”

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ด้วยกิจกรรมที่ยึดหลัก UP Identity อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คือ สุนทรียภาพ สุขภาพ บุคลิกภาพ ได้รับความร่วมมือจากองค์การนิสิตปี 2563-2564 สหเวียงทั้ง 6 เวียง ทีม 18 สโมสร และชมรมนิสิต โดยมีกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ กิจกรรมมหกรรมจิตอาสาน้องใหม่ และกิจกรรมยินดีจ๊าดนัก โอบฮักน้องใหม่ (บายศรีสู่ขวัญ)
ในช่วงเช้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต พร้อมกัน ณ ลานพระพุทธภุชคารักษ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิมนต์พระสงฆ์ 12 รูป ถวายเครื่องไทยทาน ปัจจัย พร้อมด้วยภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้น ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นคำมอกหลวง 20 ต้น ต้นทองอุไรรอบอ่างหลวง จำนวน 140 ต้น และกิจกรรม Big Cleaning Day ดูแลต้นไม้รอบอ่างหลวงและเก็บขยะบริเวณโดยรอบ
กิจกรรมยินดีจ๊าดนัก โอบฮักน้องใหม่ จัดขึ้นในช่วงเย็น เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประกอบพิธีโดย พระครูธำรงชิโนวาท เจ้าอาวาสวัดบ้านโซ้ และพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยอธิการบดี มอบพานฝ้ายมงคลให้แก่ตัวแทนนิสิตรุ่นพี่ ร่วมผูกข้อมือนิสิตใหม่ มีการแสดงโชว์ขบวนกลองสะบัดชัย การแสดงฟ้อนบายศรี ขบวนช่างฟ้อนพานฝ้ายมงคล เสลี่ยงบายศรี ตรามหาวิทยาลัย ธงประจำมหาวิทยาลัย ขบวนผู้นำนิสิต และขบวนอัญเชิญเครื่องสักการบูชา ในช่วงค่ำ มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตต้อนรับนิสิตใหม่ โดย UP BAND ซึ่งผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

#OPENUP2022 #UPBAND
#WELCOMEHOME
#Universityofphayao

Templateee.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง