กิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quandrant D) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 5 จุด

S__310542363-0.jpg S__310542360-1.jpg

กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quandrant D) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 5 จุด 76 จังหวัด เสร็จสิ้นเรียบร้อย กับการจัดอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ให้มีช่องการตลาดเพิ่มมากขึ้น
จุดที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมบ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 จำนวน 15 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 60 ราย/กลุ่ม
จุดที่ 2 กลุ่มภาคใต้ ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 จำนวน 13 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 39 ราย/กลุ่ม
จุดที่ 3 กลุ่มภาคกลาง ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 จำนวน 26 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 99 ราย/กลุ่ม
จุดที่ 4 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2566 จำนวน 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 87 ราย/กลุ่ม
จุดที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรม ลีลาวดีแกรนด์ โฮเทล อุดรธานี นะหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2566 จำนวน 11 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 84 ราย/กลุ่ม

กิจกรรมพิธีเปิดโดย
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
และมีนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน (ด้วยระบบบันทึกเทป)
ได้พบปะและชี้แจงโครงการฯ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กรมการพัฒนาชุมชน

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง