กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ลูกเเม่ไท้ร่วมใจต้านภัยบุหรี่เเละเเอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1”

34920.jpg

ชมรมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี
ร่วมส่งสื่อเข้าประกวด ในหัวข้อ “ลดละเลิกบุหรี่เเละการดื่มเครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอล์”
#ความยาวไม่เกิน 2 นาที
ผู้ได้รับการคัดเลือก…
ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ได้รับเงินรางวัล
ได้รับเกียรติบัตร
ได้รับการเผยเเพร่สื่อผลงาน
สามารถส่งผลงานได้เเล้ว วันนี้ – 18 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 22 สิงหาคม 2564
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ ชมรม New Star Nursing RBRU