กิจกรรมบริจาคโลหิต รพ.วิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมบริจาคได้ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 เตรียมสุขภาพของคุณให้พร้อม รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันบริจาคโลหิต

04-Custom.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาลวิภาวดี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง