กิจกรรมชวนน้องรักการอ่าน ครั้งที่ 5

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ จัดกิจกรรม “ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนน้องรักการอ่าน ครั้งที่ 5” ให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยเป็นกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย ทั้งเรื่องการเขียน คิดวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบฐานเกมบิงโก ฐานปริศนาคำทาย นอกจากนี้ น้องๆยังได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือน่าอ่านมากมายกับรถห้องสมุดเคลื่อนที่อีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย