กสอ.ยกทัพผปก.โรดโชว์จ.เชียงใหม่

กสอ. ยกทัพสินค้า “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” Road Show เชียงใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag อาทิ ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ กระเป๋า ถุงเท้า ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ เป็นต้น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายในงาน ร่วมเชื่อมโยง เจรจาธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้รับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย รวมทั้งส่งเสริมการจำหน่าย สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 – 2565
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ภายในงาน NEW NORTH 2022 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2565 โดยดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับ Thailand Textiles Tag เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองต่าง ๆ มากขึ้น สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 02 367 8279 , 02 367 8260 หรือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม โทร 0 2713 5492

96DB9F6B-FD13-4299-A642-AE7B5C333854.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กสอ.

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง