กสอ.ดันอุตสาหกรรมสิ่งทอสู่มาตรฐานสากล

กสอ. รุกหนักรอบทิศทั้ง กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
เร่งสร้างการรับรู้ “Thailand Textiles Tag”
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้รอบทิศทาง ปูพรม กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เดินหน้าสร้างการรับรู้ ตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag อย่างต่อเนื่อง ประเดิมที่กรุงเทพฯ ภายในงาน Craft Bangkok 2021 ไบเทค บางนา ในวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 และต่อเนื่องในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่าน โดยร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ เป็นต้น พร้อมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ร่วมสนุกรับของที่ระลึกภายในบูธ โดยดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับ Thailand Textiles Tag เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองต่าง ๆ มากขึ้น  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 02 367 8279 , 02 367 8260 หรือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม โทร 0 2713 5492

A8E0141F-3D4C-436D-A7FE-89F542B43FFD.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง