กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล ร่วมกันปลูกป่าชายเลน

800.jpg

กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ

บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (ท่าเรือยูนิไทย) ได้จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ “อาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน” โดยบริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่), ยูนิไทย โลจิสติกส์, ยูนิไทย คลังสินค้า และ ซียูอีแอล ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อการพัฒนาชุมชน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และความยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ นำโดย คุณวศะ จันทร์แสงสุก ผู้ช่วยผู้จัดการ ท่าเรือยูนิไทย นำทีมพนักงานไปยังพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยพัฒนาชุมชน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ นำไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างพนักงานในกลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอลอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Ning

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง