กรมคุมประพฤติ ขอเชิญร่วมลุ้นผู้ชนะเลิศในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้”

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กสทช. เชิญร่วมลุ้นการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบ
รางวัล โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ
เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

งานประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” มี
รางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสื่อในรูปแบบหนัง
สั้นที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก ให้สังคมเกิดความเข้าใจ
ยอมรับ และให้โอกาสผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote ที่ตัดสินจากผลงานหนังสั้นที่ได้รับ
ยอดกดไลก์ กดแชร์ รวมกันสูงสุด ผ่านการโหวตทาง Facebook กรมคุมประพฤติ Department of
Probation

นอกจากนี้ ภายในงานจะได้พบกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณนนทรีย์ นิมิตร
บุตร คุณธนิตย์ จิตนุกูล คุณบัณฑิต ทองดี และคุณราเชนท์ ลิ้มตระกูล ที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดและมอบรางวัลให้กับน้องๆ ที่ชนะการประกวด ซึ่งกรมคุมประพฤติจะนำผลงานที่ได้รับรางวัล ต่อยอด
เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ของกรมคุมประพฤติต่อไป

PR.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท จีโอดี วัน จำกัด

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง