กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ทรานฟอร์มการท่องเที่ยว 2022

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ทรานฟอร์มการท่องเที่ยว 2022 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย และผู้สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ การต้อนรับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน จากทีมวิทยากรชั้นนำผู้เชี่ยวชาญ กับ 6 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยให้เป็นหนึ่ง
https://forms.gle/fYcyhFxyP9DDZZhU7
หลักสูตรที่ 2 แนวทางการหางบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว…สู่ความยั่งยืน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMyIeg-TnE43PlyO2w3yQXK56ipcRu22IyQ7A0lJFI2irzTA/viewform
หลักสูตรที่ 3 Local เลอค่า…เสน่ห์ชุมชนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenzmoNaTNqO7uP2huEONGByZ4xcLS_erC1kBExVRVszNhAQQ/viewform
หลักสูตรที่ 4 การตลาดเพื่อให้ท่องเที่ยวไทย…ไฮเอนด์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiqCrUDx3Oy1dW9_w_pJLv2MgCLF8DU09iKXHlgbP15G22nw/viewform
หลักสูตรที่ 5 ยกระดับคุณภาพบริการไทย…ชนะใจทั้งโลก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftq0ed8redravIofcGofn4cosYtdo6VT3oikuP8UyHr6lnPQ/viewform
หลักสูตรที่ 6 ช่างสร้างช่างสรรค์…เติมฝันท่องเที่ยวไทย
https://forms.gle/PmEg8e8Kco6scm7N6

เพียงสแกน OR Code หรือกดลิ้งค์ลงทะเบียนได้เลย
#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
#ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากกรมการท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-618 7781-4 หรือ 081-421-4692

-Final-OK-ย่อ.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ธนพร สุขมี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง