กคช. จัด OPEN HOUSE เปิดบ้าน “บมจ.เคหะสุขประชา”

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดบ้าน OPEN HOUSE บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ และความคืบหน้าบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วย ด้วยแนวคิดสร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานในมิติ “มีบ้าน – มีอาชีพ – มีรายได้ – มีความสุข” ให้ผู้อยู่อาศัยมีที่พัก มีอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ, พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สะอาด, ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย, นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ร่วมงานด้วย ณ บมจ. เคหะสุขประชา ซอย เคหะร่มเกล้า 29 วันนี้

capkhaopenhouse2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เคหะสุขประชา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง