19 Dec, 2014
Home / News / BlackBerry / กำลังอยากซื้อเครื่องบินเจ็ทอยู่ใช่มั้ย? ตอนนี้ RIM เจ้าของ BlackBerry กำลังขายเครื่องบินเจ็ทอยู่

กำลังอยากซื้อเครื่องบินเจ็ทอยู่ใช่มั้ย? ตอนนี้ RIM เจ้าของ BlackBerry กำลังขายเครื่องบินเจ็ทอยู่

ตอนนี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของแคนาดาอย่าง RIM เจ้าของมือถือ BlackBerry กำลังประกาศขายเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวอยู่ในขณะนี้ โดยเครื่องบินเจ็ทลำที่ RIM ประกาศขายนั้นเป็นเครื่องบินเจ็ท Dassult Falcon 50 สามารถจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด 9 ที่นั่ง ผลิตในปี 1999 สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุด 475 น็อต (ประมาณ 546 ไมล์ต่อชั่วโมง)  และ RIM ประกาศขายเครื่องบินลำนี้ในราคา 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับใครที่สงสัยว่า แล้วผู้บริหาร RIM จะไปท่องเที่ยวกันอย่างไร นั้นไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปครับ เพราะว่า RIM ยังเหลือเครื่องบินเจ็ทอีกหนึ่งลำ คือรุ่น F900EX นั่นเอง

กำลังอยากซื้อเครื่องบินเจ็ทอยู่ใช่มั้ย? ตอนนี้ RIM เจ้าของ BlackBerry กำลังขายเครื่องบินเจ็ทอยู่

หน้าตาของเครื่องบินเจ็ท Dassult Falcon 50 ของ RIM (ถ่ายเมื่อยุค RIM รุ่งเรืองเมื่อปี 2008)

 

via Mashable

About NuT

Author Avatar
“You don’t need to see his identification … These aren’t the droids you’re looking for … He can go about his business … Move along.”
icon icon icon icon icon