19 Dec, 2014
Home / News / iOS / Apple ประกาศอย่างเป็นทางการ New iPad (3rd gen) เริ่มขายในไทย 27 เมษายนนี้

Apple ประกาศอย่างเป็นทางการ New iPad (3rd gen) เริ่มขายในไทย 27 เมษายนนี้

Apple ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า จะเริ่มขาย new iPad รอบที่ 3 ในอีก 12 ประเทศในวันศุกร์ที่ 20 เมษายนนี้ โดยมีประเทศทั้งหมดคือ เกาหลีใต้, บรูไน, โครเอเชีย, ไซรปรัส, เอลซาลาวาดอ, กัวเตมาลา, มาเลเซีย, ปานามา, เซนต์มาเต็น, อุรุกวัย และเวเนซูเอล่า

ส่วนอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมา Apple ก็จะเริ่มขาย new iPad ในรอบที่ 4 ในวันที่ 27 เมษายนนี้ ซึ่งในรอบที่ 4 นี้เองมีประเทศไทยด้วย ประเทศที่จะขาย new iPad รอบที่ 4 ในวันที่ 27 เมษายน มีดังนี้ โคลัมเบีย, เอสโตเนีย, อินเดีย, อิสราเอล, ลัตเวีย, ลิทูเนีย, มอนเตอเนโก, แอฟริกาใต้ และประเทศไทย

เพราะฉะนั้นใครที่รอคอย new iPad เครื่องศูนย์อยู่ละก็ เตรียมเงินกันไว้ให้ดีๆ เข้ามาขายในไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 เมษายนนี้แน่นอนครับ

Apple ประกาศอย่างเป็นทางการ New iPad (3rd gen) เริ่มขายในไทย 27 เมษายนนี้

Via The Next Web

Apple

About NuT

Author Avatar
“You don’t need to see his identification … These aren’t the droids you’re looking for … He can go about his business … Move along.”
icon icon icon icon icon