22 Dec, 2014
Home / News / Android / HTC ชนะ Apple ในคดีสิทธิบัตร Slide-To-Unlock

HTC ชนะ Apple ในคดีสิทธิบัตร Slide-To-Unlock

HTC นั้นได้รับชัยชนะจากการฟ้องร้องของ Apple ซึ่งฟ้องต่อศาลอังกฤษว่า HTC ละเมิดสิทธิบัตรของ Apple ซึ่งเมื่อคดีความผ่านขั้นตอนจนถึงศาลสูง ผู้พิพากษาก็ได้ตัดสินว่า HTC นั้นไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรที่ Apple กล่าวหาทั้งหมด 4 สิทธิบัตร สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเรื่องสิทธิบัตรทั้ง 4 ของ Apple ที่ใช้ฟ้อง HTC นี้ ใครที่สนใจลองเข้าไปอ่านกันดูในที่มาละกันครับ

ซึ่งหลังจากจบคดีสิทธิบัตรระหว่าง HTC และ Apple ที่ประเทศอังกฤษแล้ว ยังมีการพิจารณาคดี 4 สิทธิบัตรที่ Apple ฟ้อง HTC อยู่ที่ประเทศเยอรมันอีกหนึ่งคดี คงต้องรอติดตามผลการพิจารณาคดีนี้กันต่อไปครับ

HTC ชนะ Apple ในคดีสิทธิบัตร Slide To Unlock

via BBC

Apple HTC

About NuT

Author Avatar
“You don’t need to see his identification … These aren’t the droids you’re looking for … He can go about his business … Move along.”
icon icon icon icon icon